MENU


Baycor 25WP 10g - hrdze,monílióza,chrastavitosť
kategória: Fungicídy - proti hubovým chorobám, KÓD: 400105
Účinná látka: bitertanol 25%. Postrekový fungicíd vo forme dispergovateľného prášku pre ochranu jadrovín proti chrastavitosti, čerešni a višní proti škvrnitosti listov, dierkovitosti listov a monilióze kôstkovín, marhúľ proti monilioze a hnednutiu listov, egrešov a ríbezlí proti hrdzi, klinčekov proti hrdzi klinčekovej, ruží proti múčnatke, hrdzi a čiernej škvrnitosti a lesných drevín proti hrdzi a škvrnitosti listov. Baycor 25 WP je širokospektrálny fungicíd s hĺbkovým účinkom v pletivách rastlín. Vyznačuje sa dobrým protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Ovocinárska prax oceňuje u tohto prípravku predovšetkým jeho spoľahlivú fungicídnu účinnosť proti chrastavitosti, podporenú vedľajším pôsobením proti múčnatke jabloňovej, rovnako ako výbornú účinnosť proti chorobám kôskovín, drobného ovocia a okrasných rastlín. Vzhľadom na to, že Baycor pôsobí predovšetkým ako lokálne systémový fungicíd zaraďujeme ho do postrekových plánov v jadrovinách v období, keď listová plocha je už vytvorená a jej rast je prakticky ukončený. JADROVINY – chrastavitosť: Ošetrenie podľa signalizácie, alebo podľa potreby v intervale 10-14 dní. Pri preventívnej ochrane sa ošetruje 2-3 x pred kvitnutím a ďalej podľa priebehu infekcie. Nižšiu dávku prípravku je možné použiť pri preventívnej aplikácii. Spoľahlivý účinok proti chrastavitosti zaručuje dávka 10g/100m2. Baycor 25 WP je účinný 72 hodín od začiatku infekcie chrastavitosti a má súčasne vedľajšie účinky proti múčnatke jabloňovej. Množstvo vody 5-10 litrov/100m2. VIŠNE, ČEREŠNE – škvrnitosť: Pôvodcom škvrnitosti listov višní a čerešní je Blumeriella jaapi. Proti tejto chorobe aplikujeme prípravok Baycor 25 WP 3-4 týždne po odkvitnutí a ošetrenie asi po 10 dňoch zopakujeme. Pri preventívnom zásahu postačuje dávka 5-7,5g/100m2. Pri kuratívnej aplikácii potom minimálne 7,5g/100m2. V prípade prevládajúcich podmienok pre šírenie infekcie sa vykoná ešte ošetrenie po zbere úrody. VIŠNE, MARHUĽE – monilióza: Pôvodca choroby Monilia laxa napáda hlavne kvety a plody, pri silnom výskyte ale i letorasty. Proti napadnutiu kvetov a letorastov smerujeme ošetrenie prípravkom Baycor 25 WP v dávke 15g/100m2 v období tesne pred rozkvitnutím a toto ošetrenie opakujeme pri odkvitaní stromov. Proti moníliovej hnilobe plodov ošetrujeme cca 6 týždňov pred zberom s ohľadom na ochrannú dobu prípravku 35 dní. MARHULE – hnednutie listov: Chorobu spôsobuje Gnomonia erythrostoma. Proti tomuto škodlivému činiteľovi ošetrujeme 2-3 týždne po odkvitnutí v dávke 10g/100m2. Ak sú pre šírenie choroby vhodné podmienky (teplé, daždivé počasie), osvedčil sa postrek ešte 1 až 2x zopakovať. KLINČEKY – hrdza klinčeková: Ošetrujeme preventívne, najneskôr pri prvých príznakoch a potom podľa potreby v intervale 10-20 dní. Koncentrácia prípravku 0,2%. RUŽE – múčnatka, hrdze, čierna škvrnitosť: Ošetrujeme podľa potreby. Koncentrácia 0,15%. MIEŠATEĽNOSŤ: Baycor je miešateľný s bežne používanými insekticídmi formulácie WP, WG, SC. Pred každou aplikáciou je vhodné overiť fyzikálnu miešateľnosť prípravku v použitej zmesi. Prípravok je pre včely relatívne neškodný.

celý popis >

0,0 € s DPH/ks
archív

-

+

Plodina

Škodlivý činiteľ

Koncentrácia v %

Dávka na 10 litrov vody

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

jadroviny

Chrastavitosť jadrovín

 

7,5-15g

35 dní

 

čerešne

Škvrnitosť listov čerešní a višní

0,05%

5g

35 dní

 

čerešne

Dierkovitosť listov

0,05%

5g

35 dní

 

višne

Škvrnitosť listov čerešní a višní

0,05%

5g

35 dní

 

višne

Dierkovitosť listov

0,05%

5g

35 dní

 

marhule

Moníliová hniloba ovocia

 

15g

35 dní

 

marhule

Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín

 

15g

35 dní

 

marhule

Hnednutie listov

 

10g

35 dní

 

egreše

Hrdza ríbezľová

0,1%

10g

x

 

ríbezle

Hrdza ríbezľová

0,1%

10g

x

 

klinčeky

Hrdza klinčeková

0,2%

20g

2 dní

 

ruže

Múčnatka ruží

0,15%

15g

2 dní

 

ruže

Hrdza ružová

0,15%

15g

2 dní

 

ruže

čierna škvrnitosť listov ruží

0,15%

15g

2 dní

 

lesné dreviny

Hrdza ríbezľová

0,1% - 0,2%

10-20g

   

lesné dreviny

Škvrnitosť listov

0,1% - 0,2%

10-20g

   

 

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Počet v skupine
50,00
Hmotnosť
0,01 kg
Čiarový kód
858600298172