MENU


Bio mulč 250g/ 0,5x1,5m
kategória: Bio mulčovacie plachty, KÓD: 900203
NA BALENIE KOREŇOVÝCH SYSTÉMOV - na ochranu koreňov stromkov pri presádzaní alebo pri transporte, znižuje nebezpečie vysychania pôdy a zasychania koreňov. Zloženie: 100 % prirodné vlakna ako juta, ľan, konope a sisál,ktoré sa v zemi biologicky rozkladajú do 2 rokov. Použitie: ako protierózny a mulčovací systém, pre asanáciu plochy, pri úprave parkov a záhrad, svahov, brehov poľnohosp. a lesnej plochy, detských ihrísk a v okolí bytovej výstavby, pri pestovaní najrôznejších rastlín, v aranžérstve, chovateľstve, ako baliaci, filtračný, tesniaci, tlmiaci či separačný materiál. Vlastnosti: hmotnosť: 250g/m2 , zadržuje vlahu a znižuje nebezpečie vysychania, chráni pred extrémnymi výkyvmi teplôt, pred priamym slnečným žiarením, otvorená štruktúra umožňuje prechod svetla a vzduchu, samovoľne sa v pôde rozkladá, po svojom organickom rozložení zlepšuje kvalitu pôdy.
0,0 € s DPH/ks
archív

-

+

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Čiarový kód
859403216030