MENU


BlackJak 1 L - hnojivo nahrádzajúce humusové kyseliny, stimuluje rast a klíčivosť
kategória: Biologické-ekologické prípravky, KÓD: 21541
Novinka
Komplexná suspenzia prirodzene sa vyskytujúcich kompletne rozložených organických látok (humátov), ktoré boli aktivované jedinečným nechemickým procesom zabezpečujúcim tak jeho bezpečné, efektívne a ekonomické využitie na stimuláciu rastlín. Zloženie: 19 - 21% humínové kyseliny, 3 - 5 % fulvokyseliny, 16,8 % organický uhlík, 0,34 % organický dusík, 0,47 g/100 g Ca, 1,68 mg/kg Cu, 4,3 mg/kg Zn, 2,13 mg/kg P, 0,16 g/100 g Mg,103 mg/ kg K. pH 4 – 5 BLACKJAK® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sofbey SA, Ženeva, Švajčiarsko. BLACKJAK je vo svete unikátnou suspenziou, ktorá obsahuje humínové, fulvo a ulmínové kyseliny vyvinutou v nemeckých laboratóriách.

celý popis >

21,67 € s DPH/ks
skladom  (7 ks)

-

+

BLACKJAK je vo svete unikátnou suspenziou, ktorá obsahuje humínové, fulvo a ulmínové kyseliny vyvinutou v nemeckých laboratóriách. Zdrojom humátov pre prípravok BLACKJAK je čistý prírodný leonardit ťažený v severnej Dakote (USA) po viac ako 50 rokov. Leonardit zo zdroja spoločnosti AMCOL neobsahuje patogénne kontaminácie, má extrémne nízky obsah ťažkých kovov a vysokú koncentráciu humínových kyselín. Práve tento typ zdroja poskytuje najhomogénnejšiu surovinu na výrobu BLACKJAK.

Je známe, že humus je veľmi prospešnou súčasťou pôdy. Ale podstatný je spôsob jeho extrakcie z existujúcich zdrojov pretože humínové kyseliny sú rozpustné len v zásaditých roztokoch.

Fulvo kyseliny sú rozpustné v zásaditých aj kyslých roztokoch .Ulmínové kyseliny sú rozpustné rovnako v zásaditých aj kyslých roztokoch.

Dosiaľ všetky metódy získavania humínových látok boli založené na extrakcii humínových a fulvokyselín s použitím hydroxidu draselného, ktorého veľkou nevýhodou je však výsledné veľmi vysoké pH rozoku 9+. Vysoké pH nie je pre rastliny vhodné a taktiež miešanie roztoku s tak vysokým pH v postrekovači spolu so živinami alebo prípravkami na ochranu rastlín môže zapríčiniť problémy s kompatibilitou. 

Preto je koncept unikátnej suspenzie BLACKJAK radikálne iný. pH prípravku BLACKJAK je 4 – 5 a ako jediný obsahuje zmes všetkých humusových kyselín = humínové, fulvo a ulmínové kyseliny plus ďalšie prospešné živiny, či mikroprvky ako organický dusík, draslík, fosfor, vápnik, horčík, zinok a meď. 

Výhody použitia:

• Podporuje tvorbu koreňového systému

• Stimuluje rast rastlín, zvyšuje úrodu a jej kvalitu

• Zvyšuje priepustnosť bunkových membrán pre lepší príjem živín a vody

• Zlepšuje štruktúru pôdy a jej kapacitu udržať vodu

• Zvyšuje účinnosť konvenčných hnojív a znižuje vyplavovanie živín

• Stimuluje a zvyšuje aktivitu prospešných mikroorganizmov v pôde

• Pôsobí ako prírodný chelátor mikroelementov pre maximálnu prístupnosť rastlinám

• Zvyšuje klíčivosť semien

• Prírodný a šetrný k životnému prostrediu

BlackJak je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Výborné výsledky dosahuje aplikácia BLACKJAK v TM s listovými hnojivami napr. Herbavital ale predovšetkým s biostimulantmi na báze aminokyselín ako napr. Terra-Sorb foliar alebo Protifert LMW 8%.

Mechanizmus pôsobenia:

Je známe, že humáty ovplyvňujú tvorbu mnohých enzýmov v rastlinách. Ovplyvňujú či už samotnú syntézu enzýmov alebo ich následnú aktivitu v rastline. Mechanizmus pôsobenia je obdobný ako rastlinné polyfenoly t.j. intenzifikácia katalýzy mnohých enzýmových systémov, a nepriama stimulácia dýchania indukciou delenia buniek a rastu podobná funkcii auxínom. Príjem fenolových látok vybudzuje rastlinu i za podmienok absencie skutočných stresových faktorov a rastlina uplatní adekvátne protiopatrenia. „Trénovaním“ tejto odozvy môže rastlina efektívnejšie reagovať proti skutočným stresovým faktorom. Humínové kyseliny ďalej stimulujú syntézu enzýmu invertáza. Táto má v rastline na starosti rozdelenie (R) - sacharózy hydrolýzou na (L) – fruktózo-glukózovú zmes, čo je dôležité predovšetkým pri cukrovej repe. Humínové kyseliny nepriamo zvyšujú turgor rastlín a preto je repa ošetrená prípravkom BLACKJAK vždy vitálnejšia, zdravšia a zelenšia.

Prečo používať BLACKJAK? 

1. Je efektívny pri veľmi nízkych dávkach.

2. Je schválený organizáciou FiBL (Inštitút pre organické poľnohospodárstvo vo Frankfurte) pre použitie v ekologicky pestovaných zemiakoch, cukrovej repe, viniči, zelenine a ovocinárstve. Certifikát organizácie FiBL je akceptovaný aj EÚ autoritami v Bruseli.

3. Vďaka kyslému pH:

- môže byť aplikovaný v TM s prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami s kyslou reakciou,

- je veľmi efektívny pri stimulácii koreňovej sústavy

- napomáha rýchlejšiemu, ľahšiemu príjmu dôležitých živín koreňovou sústavou.

4. Ak sa pridáva to postrekovača s pesticídmi alebo foliárnymi hnojivami so zásaditým pH znižuje pH výsledného roztoku = lepšia účinnosť pesticídov a rýchlejší príjem živín pletivami.

5. Pôdna aplikácia napomáha redukovať zasolenosť, prospieva mikrobiálnej aktivite pôdy, zvyšuje katiónovú výmenu makro a mikro elementov.

6. Pôsobí ako chelatizačné činidlo (makro a mikro prvkov) a podporuje ich konverziu s menej prístupných do foriem prístupných rastline.

7. Obsahuje ulmínové kyseliny, ktoré sú známe ako látky stimulujúce a zvyšujúce rast koreňov. Humáty s vysokým pH (zásadité) tieto prospešné kyseliny neobsahujú! Obsahujú iba humínové a fulvokyseliny.

8. Obsahujú organický zdroj N, Cu, Zn a iných mikroprvkov. Humátové extrakty tieto látky neobsahujú!

9. BLAKJAK možno aplikovať foliárne, kvapkovou závlahou i v kombinácii s prípravkami na ochranu rastlín alebo živinami. Jeho kyslé pH ho robí univerzálne použiteľným do TM kyslých aj zásaditých aplikačných kvapalín.

10. Ak je používaný v TM  (tank mix) s foliárnymi (listovými) hnojivami podporuje rýchlu zmenu farby ošetrenej plodiny „green efekt“.

 

 

Predajná jednotka
ks