MENU


Buzzin 5x15g burina v zemiakoch Floraservis (ako Sencor)
kategória: Herbicídy selektívne- proti burine, KÓD: 450167
Novinka
Postrekový selektívny herbicíd vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch zemiakov.

celý popis >

8,04 € s DPH/ks
dočasne vypredané
pre bližšie informácie nás kontaktujte

Účinná látka: Metribuzin 700 g/kg (72,6 % hm)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 BUZZIN je selektívny herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín. BUZZIN obsahuje účinnú látku metribuzin.

 Prípravok je absorbovaný koreňmi, ale tiež listami a je translokovaný akropetálne cez xylém. Inhibuje fotosyntézu.

 Herbicídny účinok trvá 4-6 týždňov a závisí od druhu pôdy, pôdnej vlhkosti a teploty. Za priaznivého teplého počasia sa účinok prípravku prejaví rýchlejšie než za chladného počasia.

 BUZZIN je pôdny herbicíd, ktorý ničí už klíčiace rastlinky burín, a tak inhibuje ich rast až do neskorého leta.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 Maximálna povolená dávka: 1 x 0,75 kg/ha za sezónu.

Zemiaky

 Prípravok BUZZIN môžte aplikovať dvoma spôsobmi.

 1) Aplikujte len preemergentne (pred vzídením zemiakov) v dávke 7,5 g na 100 m2

 2) Aplikujte v dávke 4,5 g na 100 m2  preemergentne (pred vzídením zemiakov) a následne 3,0 g na 100 m2 skoro postemergentne (po vzídení zemiakov).

 Najvýhodnejšie je aplikovať prípravok na dobre usadnuté riadky tesne pred vzídením zemiakov.

 Vlhkosť pôdy v čase aplikácie nie je dôležitá, avšak dostatočné zrážky po ošetrení majú priaznivý účinok.

 Trvanie účinku BUZZIN je dlhodobejšie. V období zberu zemiakov je už BUZZIN natoľko rozložený, že nemôže ovplyvniť následné plodiny.

 Postemergentne (po vzídení zemiakov) aplikujte pri výške zemiakov do 12 cm, buriny musia byť v skorých rastových štádiách, najviac však v 2 pravých listoch (BBCH 12).

 Dávka vody 10 l.

 

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

 BUZZIN obsahuje účinnú látku metribuzin, ktorá patrí do skupiny triazinónov, podľa HRAC do skupiny C1, jej účinok spočíva v inhibícii fotosyntézy na úrovni fotosystému II.

 Pre zabránenie vzniku rezistencie odporúčame použitie herbicídov s rôznym mechanizmom účinku. Maximálny počet aplikácií prípravku počas sezóny je 2×.

VPLYV NA ÚRODU

 Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

 Pri aplikačnej dávke prípravku BUZZIN do 10 g/100m2 za rok sú následné plodiny bez obmedzenia. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

 Prípravok BUZZIN nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

 Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte prípravkom Florapur, alebo 3% roztokom sódy a umyte 3× vodou.

 Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd! Oplachovú vodu zneškodnite ako nebezpečný odpad.

 V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte v súlade s ich návodom na použitie.

 

 

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
ks
Počet v skupine
30ks v kartóne
Čiarový kód
8586002980288