MENU


Cukrovital K400 1 Liter-draselné listové hnojivo
kategória: Hnojivá, KÓD: 2003439
Zloženie: 400 g K2O/l v organicky viazanej forme Listové hnojivo s vysokým obsahom organicky viazaného draslíka určené na zvýšenie cukornatosti a vylepšenie procesu vyzretia drevnej hmoty. Tekuté hnojivo s vysokým obsahom draslíka 400g K2O v 1 litri. Výhody použitia: • najvyšší obsah K2O v 1 l • zvyšuje biosyntézu cukrov v plodinách • zvyšuje mrazuvzdornosť ozimín, drevín, viniča a sadeníc v škôlkach • jediné draselné hnojivo v organickej forme na trhu • umožňuje skorší zber a dozrievanie • efektívne zvyšuje obsah cukru v repe cukrovej, viniči, ovocí a pod.

celý popis >

20,16 € s DPH/liter
dočasne vypredané
pre bližšie informácie nás kontaktujte

 Pôsobenie:

Cukrovital K 400 je určený predovšetkým pre listovú aplikáciu. Cukrovital K 400 je vhodný na aktiváciu činnosti enzýmov a stimuláciu fyziologických procesov priamo súvisiacich s translokáciou a tvorbou cukrov a polysacharidov.
Organická forma viazania draslíka obsiahnutého v koncentráte je osobitne vhodná na stimuláciu procesov plnohodnotného fyziologického zretia plodov.
Ošetrenie cukrovej repy robte v období 4 -6 týždňov pred predpokladaným zberom. Ošetrenie cukrovej repy Cukrovitalom K 400 v dávke 5 – 6 l/ha zvyšuje produkciu cukru min. o 1 t/ ha. 
Rovnako pri ošetrení viniča sa dosahuje zvýšenie obsahu cukrov v priemere o 1,5 °N. 
Na druhej strane ošetrenie podporuje vyzretie dreva a dosiahne sa zvýšenie jeho mrazuvzdornosti.
Cukrovital K 400 je možné úspešne využiť na ošetrenie rajčín, jahôd, ríbezlí, melónov a ostatných plodín, kde zvýšenie obsahu cukrov, resp. refraktometrickej sušiny zvyšuje ich trhovú hodnotu.
V ovocinárstve odporúčame ošetrovať neskoršie odrody broskýň, marhúľ a sliviek, kde aplikácia Cukrovitalu K 400 zabezpečí nielen zlepšenie chuti a vône, ale aj urýchli termín zberu o 10 – 14 dní.
V lesníckych a ovocinárskych škôlkach sa dosiahne lepšie vyzretie drevnej hmoty a odolnosť proti vymŕzaniu.
Termín aplikácie:
Aplikáciou koncentrátu Cukrovital K 400 sa dosiahne rýchle hromadenie cukrov, škrobu a proteínov, zväčšenie plodov a zvýšenie ich kvality, vyrovnané dozrievanie a vyfarbovanie plodov, zvýšenie cukornatosti a zlepšenie chuti, zvýšenie odolnosti rastlín i plodov voči mrazu, predĺženie skladovateľnosti plodov, zníženie obsahu nežiaducich aniónov (chloridov, dusičnanov), ktoré sú príčinou mäknutia a poškodzovania ovocia.
Cukrovital K 400 odporúčame aplikovať 4 – 6 týždňov pred predpokladaním zberom. Dávka vody: 250 – 300 l/ha.
Plodina                       Dávka / ha Dávka / 10 l vody           Spôsob aplikácie Poznámka 
záhradnícke plodiny   7 – 10 l    2,3 dl - 3,3 dl         listová aplikácia     zvýšenie cukornatosti 
vinič, ovocné dreviny  4 – 5 l           1,3 dl - 1,7 dl          listová aplikácia     zvýšenie cukornatosti 
cukrová repa           4 – 8 l           1,3 dl - 2,7 dl          listová aplikácia           zvýšenie cukornatosti 
dreviny                  10 – 12 l            3,3 dl - 4 dl            listová aplikácia      zvýšenie mrazuvzdornosti 
Predajná jednotka
liter
Hmotnosť
1.05 kg