MENU


Cyper 0,5 EM 250 ml rozprašovač proti voškám
kategória: Insekticídy- proti hmyzu na rastlinách, KÓD: 4005011
Cyper je postrekový, širokospektrálny, insekticídny prípravok v úprave mikroemulzného vodného koncentrátu proti parazitujúcemu hmyzu (mravcom, švábom, plošticiam, komárom, muchám, kliešťom v oblasti komunálnych služieb. Prípravok je nehorľavý, bez zápachu, neznečisťuje a nezanecháva škvrny na textile tapetách, stenách. Je biologicky odbúrateľny. Účinná látka: cypermetrín 0,5g/kg

celý popis >

3,35 € s DPH/ks
skladom  (276 ks)

-

+

Rozsah použitia: 

Domácnosti, kuchyne, pivnice, sklady, prevádzky potravín, šatníky, hotelové zariadenia, v oblasti komunálnych

služieb. Príbytky domácich zvierat (klietky, búdy, maštale)-účinkuje proti parazitom a ich zárodkov u psov, mačiek,koní, oviec, zajacov, atď. Nestriekajte na telo zvierat !

Návod na použitie:

Proti lezúcemu hmyzu postriekajte plochy výskytu a cestičky pohybu. Špáry vystriekajte hlavne pri teplovodných
rozvodoch, stúpačkách, v okolí WC. Proti lietajúcemu hmyzu postriekajte náletové plochy. Priestor uzatvorte
a o 10-15 min. vyvetrajte. Postrek opakujte po 48 hodinách. Prípravok sa nesmie dostať do priameho styku
s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami ! Nestriekajte do akvárií! Čas potrebný na dosiahnutie biocídneho
účinku : 2 hod.
 
Doporučenie výrobcu:
Ošetrenie okrasných rastlín proti listovým voškám
 
Prvá pomoc: 
V prípade kontaktu s očami  je potrebné ihneď ich umyť s veľkým množstvom vody,  prípadne vyhľadajte lekársku pomoc.
V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
 
Skladovanie:
 
Skladujte v pôvodných obaloch, pri teplote 5-30 stupňov celzia oddelene od potravín , nápojov, liekov, krmív, hnojív,
dezinfekčných prostriedkov, horľavín. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.
 
Upozornenie: 
 
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. Jedovatý pre včely. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevypúštajte do kanalizačnej siete. 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
Predajná jednotka
ks
Hmotnosť
0 kg
Čiarový kód
8588002417146