MENU


Engo hnojivo 1kg Plody
kategória: Hnojivá univerzálne, KÓD: 200075
Engo hnojivo 1kg/3 K Plody Rozsah a spôsob použitia: rastliny pestované na plod Hnojivo je určené na výživu rastlín pestovaných pre plod, ako uhorky, paprika, rajčiaky, hrach, šalát, brokolica, karfiol, cibuľa, kukurica, jahody, maliny, černice, vinič, čučoriedky, ......... Hnojivo svojim zložením podporuje tvorbu kvetov, čím sa následne zabezpečí vyššia úroda plodov. Zároveň zlepšuje vyfarbenosť plodov.

celý popis >

6,07 € s DPH/ks
skladom  (3 ks)

-

+

 Dávkovanie:

10g hnojiva na 10L vody
Používa sa ako vodný roztok formou zálievky alebo postreku na listy rastlín. Aplikujeme 1 krát za 10 dní
v období kvitnutia a tvorby plodov.
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
POZOR! Pri požití môže ohroziť zdravie. Dráždi pokožku a sliznice, pri dlhšom kontakte môže spôsobiť ich
poškodenie. Pracujte v rukaviciach. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom
umyť ruky teplou vodou a mydlom.
 
Prvá pomoc:
- Zasiahnutie očí-okamžite dôkladne vyplachovať spojivkové vaky prúdom čistej vody.
- Požitie-bezprostredne po požití vypiť 0,5L vlažnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
-Zasiahnutie pokožky-zasiahnuté miesto opláchnuť  dostatočným množstvom vody, potom pokožku dôkladne
  umyť vodou a mydlom, vyzliecť zasiahnutý odev.
 
Podmienky skladovania: 
Hnojivo skladujte v suchých skladoch, v originálnych, neporušených obaloch.
 
Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Počet v skupine
3,00
Hmotnosť
1.05 kg
Čiarový kód
8585020303512