MENU


Engo hnojivo 500g na petúnie
kategória: Hnojivá profi, KÓD: 200078
Engo hnojivo 500g/36 K Previslé petúnie Rozsah a spôsob použitia:balkónové a záhonové petúnie, supertúnie, surfínie, Conchity, Hnojivo je určené na kompletnú výživu kvitnúcich balkónových a črepníkových rastlín, vyžadujúcich zvýšenú potrebu železa (Fe) a na rastliny trpiace chlorózou.

celý popis >

4,52 € s DPH/ks
skladom  (56 ks)

-

+

 Dávkovanie:

10g hnojiva na 10L vody
Používa sa ako vodný roztok formou zálievky ku koreňom rastlín v týždenných intervaloch počas vegetačného
obdobia.
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
POZOR! Pri požití môže ohroziť zdravie. Dráždi pokožku a sliznice, pri dlhšom kontakte môže spôsobiť ich
poškodenie. Pracujte v rukaviciach. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom
umyť ruky teplou vodou a mydlom.
 
Prvá pomoc:
- Zasiahnutie očí-okamžite dôkladne vyplachovať spojivkové vaky prúdom čistej vody.
- Požitie-bezprostredne po požití vypiť 0,5L vlažnej vody a vyhľladať lekársku pomoc.
-Zasiahnutie pokožky-zasiahnuté miesto opláchnuť  dostatočným množstvom vody, potom pokožku dôkladne
  umyť vodou a mydlom, vyzliecť zasiahnutý odev.
 
Podmienky skladovania: 
Hnojivo skladujte v suchých skladoch, v originálnych, neporušených obaloch.
 
Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Spôsob balenia
kartón
Počet v skupine
36,00
Hmotnosť
0.55 kg
Čiarový kód
8585020302119