MENU


Engo hnojivo 500g Zemiaky
kategória: Hnojivá univerzálne, KÓD: 200074
Engo hnojivo 500g/12 K Zemiaky kryštalické hnojivo Rozsah a spôsob použitia: sadbové zemiaky, zemiaky na konzum Hnojivo je určené na hnojenie zemiakov vo fáze tvorby podzemných výbežkov - stolonov, t.j. pri výške porastu zemiakov 15 až 20 cm. Hnojivo podporuje tvorbu a rast stolonov, čím získate viac hľúz z jednej rastliny. Hnojivo zvyšuje obsah vitamínu C v hľúzach.

celý popis >

4,52 € s DPH/ks
dočasne vypredané
pre bližšie informácie nás kontaktujte

Dávkovanie:

10g hnojiva na 10L vody

Používa sa ako vodný roztok formou zálievky respektíve postreku na listy zemiakov. Hnojivo je miešateľné

s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín. Aplikujte pri výške porastu 15-20 cm.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

POZOR! Pri požití môže ohroziť zdravie. Dráždi pokožku a sliznice, pri dlhšom kontakte môže spôsobiť ich

poškodenie. Pracujte v rukaviciach. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom

umyť ruky teplou vodou a mydlom.

 

Prvá pomoc:

- Zasiahnutie očí-okamžite dôkladne vyplachovať spojivkové vaky prúdom čistej vody.

- Požitie-bezprostredne po požití vypiť 0,5L vlažnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.

-Zasiahnutie pokožky-zasiahnuté miesto opláchnuť  dostatočným množstvom vody, potom pokožku dôkladne

  umyť vodou a mydlom, vyzliecť zasiahnutý odev.

 

Podmienky skladovania: 

Hnojivo skladujte v suchých skladoch, v originálnych, neporušených obaloch.Používa sa ako vodný roztok formou zálievky, resp. postreku na listy zemiakov. Hnojivo je miešateľné s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín. Aplikujte pri výške porastu 15-20 cm.

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Spôsob balenia
ks
Počet v skupine
12,00
Hmotnosť
0.55 kg
Čiarový kód
8585020303482