MENU


Likvidátor pňov 250g
kategória: Likvidácia pňov, KÓD: 4022982
Likvidátor pňov 250g Návod na použitie: Do suchého pňa do priemeru 30 cm sa vyvŕta do stredu diera najlepšie o priemere cca 2 cm, alebo viac menších dier do hĺbky okolo 20 cm. Podobná diera sa navŕta šikmo zo strany - asi 8 cm pod ranou pňa, a to tak, aby sa obe diery spojili. Pri väčších priemeroch pňov sa vyvŕta týchto kombinácií dier viac. Do každej kombinácie dier sa nasype asi polovica balenia a zaleje sa teplou vodou. Voda sa potom dolieva každých 4 až 6 týždňov. Počas tejto doby sa chráni rezná plocha pňa pred nadmerným dažďom. Peň nesmie byť čerstvo zrezaný, vtedy sa účinná látka ťažko rozširuje v dreve. Vysušíte ho tak, že reznú ranu potriete 5-15% roztokom Touchdownun-náter rezných plôch nežiadúcich drevín (agát, baza čierna, vŕba, jaseň....) alebo aplikáciou do zásekov na kmeni ( asi 10cm obvodu kmeňa 1 zásek, je potrebné, aby záseky prenikli do kambia pod kôru.) koncentráciou 15% (150ml koncentrát na 1 liter vody). Na ten účel postačí najčastejšie 100ml Touchdown koncentrát. Peň vyschne za 1-2 mesiace.) Potom použite likvidátor pňov. Nasýtenie pňa prípravkom umožní jeho rýchlejší rozklad a ľahšie mechanické odstránenie. Ak je možné odstrániť peň vypálením, potom sa cca 6 týždňov po absorpcii prípravku môže postupovať niekoľkými spôsobmi. Do dier možno naliať parafínový olej a akonáhle sa nasaje (cca po 4-5 týždňoch), tak peň zapáľte pomocou tuhého podpaľovača alebo podobného materiálu. Možno tiež na peň umiestniť sud, ktorý nemá dno ani veko a vnútri sa na pni rozloží oheň. Ten sa prenesie i na peň, ten následne vyhorí. Vyhorenie môže trvať aj niekoľko dní, zabezpečte, aby sa oheň nerozšíril!

celý popis >

5,30 € s DPH/ks
skladom  (754 ks)

-

+

Môže prispieť k rozvoju požiaru, oxidačné činidlo. Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar. Zdraviu škodlivý pri požití. Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu.
Uschovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí. Uschovávajte obal tesne uzavretý. Uschovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa horúcich povrchov. Nefajčite. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhladajte lekársku pomoc. 

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
ks
Spôsob balenia
ks
Počet v skupine
12 v kartóne
Čiarový kód
8586006672523