MENU


Machožrút 500ml rozprašovač na ničenie machu na streche
kategória: Proti machu, KÓD: 45082
Machožrút Rozprašovač 500ml/12 K Floraservis Postrekový prípravok na ničenie machu a lišajníkov zo striech, skleníkov, veránd, múrikov, zámkových dlažieb, náhrobných kameňov a pod. Bez mechanického pôsobenia odstraňuje mach a nazelenalé povlaky. Zabraňuje tvoreniu, má preventívny účinok.

celý popis >

3,61 € s DPH/ks
skladom  (62 ks)

-

+

 Účinná látka: benzyl (C8-18 alkyl) dimetylamónium chlorid - hm. 8%  EC 164-151-6

 
Upozornenie: Chránte pred detmi a nepoučenými osobami ! Chránte pokožku a sliznice ! (spôsobuje poleptanie). Pre ryby a ostatné vodné
živočíchy mimoriadne jedovatý ! Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá je relatívne neškodný ! Zabráňte úletu prípravku do ve-
rejných vôd ! Postrek nesmie byť použitý na ošetrenie poľnohospodárskej pôdy a nesmie zasiahnúť susedné kultúry !
 
Návod na použitie:
Na ošetrovanú plochu nastriekajte také množstvo postrekovej kvapaliny, aby mach a zelené vrstvy dostatočne nasiakli prípravkom.
Prípravok aplikujte pri suchom počasí, aby prípravok mohol dostatočne dlho pôsobiť. Neoplachujte!  Prípravok spôsobuje odumretie
machu a lišajníkov, ktoré sa po určitej dobe odstránia pôsobením vetra a dažďa. Mechanické odtraňovanie nie je potrebné. Tenká
vrstva prebytočného prostriedku na ošetrenom mieste sa pozvoľne  rozkladá fotoxydačne. Prípravok nepoškodzuje podkladový materiál. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Prípravok poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní a styku s pokožkou. Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev,
ochranný štít na tvár s čepcom, gumové rukavice, gumové topánky. Pri riedení používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.
Postrek vykonávajte za bezvetria, alebo mierneho vánku tak aby postrekom nebola zasiahnutá obsluha. Pri práci je zakázané jesť,
piť  a fajčiť. Pred jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte teplou vodou a mydlom.
Predajná jednotka
ks
Hmotnosť
0.55 kg
Čiarový kód
8586002982657