MENU


Nisorun 10 WP 7g proti roztočom
kategória: Insekticídy- proti hmyzu na rastlinách, KÓD: 401817
Selektívny kontaktný akaricíd vo forme dispergovateľného prášku k ničeniu roztočcov v chmeli, viniči, okrasných rastlinách, okrasných drevinách, jadrovinách a kôstkovinách. Účinná látka: hexythiazox – 10% Upozornenie: - zdraviu škodlivý pri požití - dráždi pokožku, sliznice, oči a dýchacie orgány - jedovatý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky vo vodnom prostredí - pre včely relatívne neškodný - prípravok nesmie byť použitý inak, ako je uvedené v návode - chránte pred deťmi a nepoučenými osobami Doba použitia: 3 roky od dátumu výroby Formulácia: dispergovateľný prášok rozpustný vo vode Aplikačné údaje: CHMEĽ: Odporúčaný pre preventívnu aplikáciu na lokalitách s každoročným vysokým výskytom roztočca (aj možnosť ošetrenia len okrajových a kotviacich radov) alebo kuratívne pri prvom zistenom výskyte roztoča na spodných chmeľových listoch (zvyčajne od konca mája do polovice júna), z hľadiska dlhodobej reziduálnej účinnosti 50-70 dní a pomalšieho odbúravania z ošetreného porastu však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu. V závislosti na výške chmeľu sa používa 15-20l postrekovej kvapaliny na 100m2, v každom prípade je nutné dodržať koncentráciu 0,05%, t.j. 7,5 – 10g prípravku na 100 m2. Zhruba o 7-10 dní po aplikácii je možný výskyt dospelých jedincov roztoča, ktorí sú však po zásahu Nissorunu sterilní, tzn. že z vajíčok nakladených zasiahnutými dospelými jedincami sa neliahnu larvy. Chmeľ ošetrený Nissorunom nemá vývozné obmedzenia, importné tolerancie sú stanovené pre USA, Nemecko i Japonsko. VINIČ: Pri silnom výskyte zimných vajíčok roztoča ovocného je najefektívnejšie skoré jarné ošetrenie tesne pred alebo na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok v koncentrácii 0,07%. Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny je 10l na 100 m2, t.j. dávka 7g na 100 m2. Prípravok možno veľmi dobre použiť pre kontrolu populačnej hustoty roztoča ovocného alebo chmeľového aj v neskoršom termíne rašenia (4-5 listov koncom apríla) začiatkom mája v rovnakej dávke 7g na 100 m2. Prípravok je použiteľný v rámci integrovanej ochrany rastlín, je plne selektívny k dravým roztočom Typhlodromus pyri – populácia Mikulov. JADROVINY, KOSTKOVINY: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztoča. Najvhodnejší termín pre aplikáciu vo fáze BBCH 56 „zelený púčik“ u jadrovín, eventuálne BBCH 57 „biely púčik“ u kôstkovín. Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny je 10 l na 100m2, t.j. 7g prípravku na 100m2. Prípravok je použiteľný s dravým roztočom Typhlodromus pyri – populácia Chelčice. Neskoršie termíny aplikácie je nutné zohľadniť vo vzťahu k populačnej hustote roztoča v dobe predpokladanej aplikácie (len včasné ošetrenie je účinné) a dlhodobej ochrannej lehoty 30 dní nevhodné pre skoro zbierané odrody. Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10 litrov vody Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky jadroviny Roztočec ovocný 0,07% 7g 30 dní kôstkoviny Roztočec ovocný0,07% 7g 30 dnívinič Roztoče 0,07% 7g 42 dní okrasné rastliny Roztoče 0,07% 7g 1 deň chmeľ Roztočec chmeľový 0,05% 7,5-10g AT ošetrenie pred kvetom

celý popis >

2,40 € s DPH/ks
skladom  (37 ks)

-

+

NISSORUN 10 WP

činná látka: hexythiazox – 10% 

Aplikačné údaje: 

CHMEĽ: Odporúčaný pre preventívnu aplikáciu na lokalitách s každoročným vysokým výskytom roztočca (aj možnosť ošetrenia len okrajových a kotviacich radov) alebo kuratívne pri prvom zistenom výskyte roztoča na spodných chmeľových listoch (zvyčajne od konca mája do polovice júna), z hľadiska dlhodobej reziduálnej účinnosti 50-70 dní a pomalšieho odbúravania z ošetreného porastu však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu. V závislosti na výške chmeľu sa používa 15-20l postrekovej kvapaliny na 100m2, v každom prípade je nutné dodržať koncentráciu 0,05%, t.j. 7,5 – 10g prípravku na 100 m2. Zhruba o 7-10 dní po aplikácii je možný výskyt dospelých jedincov roztoča, ktorí sú však po zásahu Nissorunu sterilní, tzn. že z vajíčok nakladených zasiahnutými dospelými jedincami sa neliahnu larvy. Chmeľ ošetrený Nissorunom nemá vývozné obmedzenia, importné tolerancie sú stanovené pre USA, Nemecko i Japonsko. 

VINIČ: Pri silnom výskyte zimných vajíčok roztoča ovocného je najefektívnejšie skoré jarné ošetrenie tesne pred alebo na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok v koncentrácii 0,07%. Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny je 10l na 100 m2, t.j. dávka 7g na 100 m2. Prípravok možno veľmi dobre použiť pre kontrolu populačnej hustoty roztoča ovocného alebo chmeľového aj v neskoršom termíne rašenia (4-5 listov koncom apríla) začiatkom mája v rovnakej dávke 7g na 100 m2. Prípravok je použiteľný v rámci integrovanej ochrany rastlín, je plne selektívny k dravým roztočom Typhlodromus pyri – populácia Mikulov. 

JADROVINY, KOSTKOVINY: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztoča. Najvhodnejší termín pre aplikáciu vo fáze BBCH 56 „zelený púčik“ u jadrovín, eventuálne BBCH 57 „biely púčik“ u kôstkovín. Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny je 10 l na 100m2, t.j. 7g prípravku na 100m2. Prípravok je použiteľný s dravým roztočom Typhlodromus pyri – populácia Chelčice. Neskoršie termíny aplikácie je nutné zohľadniť vo vzťahu k populačnej hustote roztoča v dobe predpokladanej aplikácie (len včasné ošetrenie je účinné) a dlhodobej ochrannej lehoty 30 dní nevhodné pre skoro zbierané odrody. 

 Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10 litrov vody Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky jadroviny Roztočec ovocný 0,07% 7g 30 dní kôstkoviny Roztočec ovocný0,07% 7g 30 dnívinič Roztoče 0,07% 7g 42 dní okrasné rastliny Roztoče 0,07% 7g 1 deň chmeľ Roztočec chmeľový 0,05% 7,5-10g AT ošetrenie pred kvetom

Upozornenie: 

- zdraviu škodlivý pri požití 

- dráždi pokožku, sliznice, oči a dýchacie orgány 

- jedovatý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky vo vodnom prostredí 

- pre včely relatívne neškodný 

- prípravok nesmie byť použitý inak, ako je uvedené v návode 

- chránte pred deťmi a nepoučenými osobami 

Doba použitia: 3 roky od dátumu výroby 

Výrobca:NIPPON SODA, Tokyo, Japonsko Kategória:INSEKTICÍDY, AKARICÍDY, MOLUSKOCÍDY, BIOCÍDY Balenie:500ml rozprašovač, 5x7g, 7g Účinná látka: 103g/kg hexythiazox

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Počet v skupine
60,00
Hmotnosť
0.01 kg
Objem
0,02 l
Čiarový kód
8586002980554