OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU AGRONA.SK

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   
  • Nákup v internetovom obchode agrona.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: spoločnosť AGRONA, s.r.o., so sídlom Žitná 17, 010 01 Žilina, IČO – 31612148, IČ DPH – SK2020423460.
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu agrona.sk.
    
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
   
  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu agrona.sk.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese agrona@agrona.sk ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po overení objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
    
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo alebo email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
     
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
     
  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .
    
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
   
  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

   Pred prevzatím tovaru:
   • bankovým prevodom
   • poštovou poukážkou
   • platbou v hotovosti v maoobchodnej predajni AGRONA, s.r.o.

   Pri prevzatí tovaru:

   • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru (okrem tlačových chýb).
    
 4. DODACIE PODMIENKY
   
  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom (bude použitá kuriérna služba InTime, DHL alebo GEIS podľa hmotnosti tovaru tak, aby cena prepravy bola najvýhodnejšia pre zákazníka)).
  • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 4 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
  • Za doručenie objednaného tovaru v rámci SR predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
   • 3,30 € s DPH pri zásielke do 20 kg kuriérnou službou
   • 3,80 € s DPH pri zásielke do 30 kg kuriérnou službou
   • 10,00 € s DPH pri zásielke do 50 kg kuriérnou službou
   • 19,00 € s DPH pri zásielke do 100 kg kuriérnou službou
   • 32,00 € s DPH pri zásielke do 200 kg kuriérnou službou
   • 41,00 € s DPH pri zásielke do 300 kg kuriérnou službou
   • 49,00 € s DPH pri zásielke do 400 kg kuriérnou službou
   • 55,00 € s DPH pri zásielke do 500 kg kuriérnou službou
   • 59,00 € s DPH pri zásielke do 600 kg kuriérnou službou
   • 69,00 € s DPH pri zásielke do 700 kg kuriérnou službou
   • 79,00 € s DPH pri zásielke do 800 kg kuriérnou službou
   • 89,00 € s DPH pri zásielke do 1000 kg kuriérnou službou
   • 109,00 € s DPH pri zásielke do 1500 kg kuriérnou službou
   • 139,00 € s DPH pri zásielke do 2000 kg kuriérnou službou
   • Poplatok za dobierku k cene poštovného 1 € s DPH.
     
  • Za doručenie objednaného tovaru do Českej republikyh predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
   • 7,50 € s DPH pri zásielke do 20 kg kuriérnou službou
   • 8,50 € s DPH pri zásielke do 30 kg kuriérnou službou
   • 11,50 € s DPH pri zásielke do 50 kg kuriérnou službou
   • 75,00 € s DPH pri zásielke do 100 kg kuriérnou službou
   • 200,00 € s DPH pri zásielke do 400 kg kuriérnou službou
   • Poplatok za dobierku k cene poštovného 1 € s DPH.

    
 5. VRÁTENIE TOVARU
   
  • Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese info@agrona.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prosíme zákazníkov aby rešpektovali, že odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
  • Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu atď. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.
  • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý začatý deň od prevzatia tovaru do odovzdania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.
 6.  
 7. REKLAMÁCIE
   
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
    
 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   

pre registrovaných


 

nová registrácia
zabudol som heslo
 
nafukovacie bazény | ratanový nábytok | fúkaná izolácia | čerpadlá-závlahy © 2003-2017 AGRONA, s.r.o., vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.