MENU


Plantella 10kg proti machu (antimuscus)
kategória: Hnojivá trávnikové, KÓD: 1996823
PLANTELLA PROTI MACHU VÝROBCA: UNICHEM D.O.O.Sinja Gorica 2, Vrhnika, SLO DOVOZCA: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Dominova 2468/5, PRAHA 5 Typ hnojiva: Číslo certifikátu: 0476 Chemické a fyzikálne vlastnosti: Chemické a fyzikálne vlastnosti:: Celkový dusík ako N v % 0,4 Fosforečnan rozpustný len v minerálnych kyselinách ako P2O5 v % 0,4 Draslík rozpustný vo vode ako K2O v % 0,4 Železo ako Fe v % ,5 – 3,5 Obsah rizikových látok: Obsah rizikových prvkov neprekračuje zákonom stanovené limity v mg/kg hnojiva platné v SR v zmysle Vyhlášky 555/2004 z. Rozsah a spôsob použitia : Pri preventívnom aplikovaní proti machu nasypeme na pokosený trávnik rovnomerne 50 g/m2. Pri odstraňovaní machu z trávnika dávku zdvojnásobíme, t.j. 100 g/m2. Po aplikovaní výdatne zalejeme. Po niekoľkých dňoch mach odstránime železnými hrabľami a lysiny dosejeme trávovým semenom. Železo obsiahnuté v hnojive môže na dlaždiciach alebo kamennej dlažbe spôsobovať hnedé zafarbenie. Preto je potrebné z takýchto potrasených povrchov hnojivo zmiesť. Živiny obsiahnuté v hnojive zaistia výživu trávniku len pri regenerácii porastu bezprostredne po aplikovaní. Prvé ošetrenie prevádzame zavčasu na jar (marec – apríl), opakujeme asi po 5 mesiacoch (august – september). Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní (S20/21). Zabráňte styku s pokožkou a očami (S24/25) Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice (S36/37). Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc (S26). Pri styku s pokožkou okamžite umyte veľkým množstvom vody (S28). Podmienky skladovania: Výrobok je potrebné skladovať na suchých miestach, v pôvodných obaloch. Uchovávajte mimo dosah detí a oddelene od potravín, nápojov a krmív (S2/13). Doba použiteľnosti: Pri správnom skladovaní je doba použiteľnosti 5 rokov.
10,54 € s DPH/ks
skladom  (38 ks)

-

+

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Spôsob balenia
paleta
Počet v skupine
70,00
Hmotnosť
10 kg
Čiarový kód
3830001597073