MENU


Plantella 250g tekuté železo-eliminuje hnednutie ihličnanov
kategória: Hnojivá univerzálne, KÓD: 199682
Plantella 250g tekuté železo-eliminuje hnednutie ihličnanov PLANTELLA MINERÁLNE UNIVERZÁLNE HNOJIVO KVAPALNÉ ŽELEZO ROZTOK HNOJIVA S OBSAHOM ŽELEZA. KVAPALNÉ ŽELEZO je vhodné na odstraňovanie a zabránenie nedostatku železa u rastlín. Znaky nedostatku železa sú žltnutie listov a listová bledosť alebo chloróza. Kvapalné železo možno používať na ZELENINU, OKRASNÉ RASTLINY, OVOCNÉ STROMY a POĽNÉ PLODINY.

celý popis >

2,76 € s DPH/ks
skladom  (42 ks)

-

+

POUŽITIE: Hnojivo možno používať na zalievanie alebo prostredníctvom listov (foliárne hnojenie). Na zalievanie rastlín je potrebné 35 ml hnojiva zmiešať s 2 l vody, čo postačuje na 2 m2 plochy. Pre foliárne použitie treba 35 ml hnojiva zmiešať s 2,5 l vody. Hnojivo možno jednoducho odmerať vrchnákom nádoby, v ktorom je mierka v mililitroch. Používa sa preventívne alebo kuratívne v období vegetácie rastliny. Preventívne sa strieka zelenina a okrasné rastliny v dávke 150 ml/100 l vody.

Pokyny pre bezpečnost a ochranu zdravia pri práci: S 20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. S 36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice. S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Podmienky skladovania: S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S 13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Skladujeme v suchom a chladnom prostredí v originálnom balení pri teplote 0°C - 40°C. Obsah: 250 ml, 1000 ml, 5 l, 25 l. Skladovanie: Uschovajte v suchom priestore pri teplote od 0oC do 35oC v originálnom balení. Dátum spotreby: 5 rokov

 VÝROBCA: UNICHEM D.O.O.Sinja Gorica 2, Vrhnika, SLO DOVOZCA: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Dominova 2468/5, PRAHA 5 ZLOŽENIE: Fe (železo): 3 % (vodorozpustné, v sulfátovej forme) Obsah rizikových látok: Obsah rizikových prvkov neprekračuje zákonom stanovené limity v mg/kg hnojiva platné v SR v zmysle Vyhlášky 577/2005 Z.z.

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Spôsob balenia
kartón
Počet v skupine
15,00
Hmotnosť
0.3 kg
Čiarový kód
3830043530281