MENU


Plašič elektronický PR500.3 na hlodavce a netopiere
kategória: Plašiče a lapače, KÓD: 9011244
Novinka
ELEKTRONICKÝ PLAŠIČ HLODAVCOV PR-500.3 Elektronický plašič PR 500.3 slúži k odháňaniu hlodavcov a divej zveri (myši, potkany, kuny, lasice, tchory, líšky) ekologicky čistým spôsobom, bez použitia chemických látok a jedovatých požerových nástrah. Jeho využitie je v domácnostiach, kanceláriách, garážach, skladoch a iných hospodárskych budovách. Princíp činnosti: Elektronický ultrazvukový plašič PR 500.3 vysiela ultrazvukové a svetelné signály, ktoré nepriaznivo vplývajú na sluchové ústrojenstvo a nervovú sústavu hlodavcov. Tento zvuk nepočujú ľudia a ani niektoré hospodárske zvieratá. Má veľký vplyv na hlodavce, pretože poškodzuje ich základné životné funkcie a vyvoláva medzi nimi stres a nervozitu. Hlodavce prestávajú prijímať potravu, rozmnožovať sa a v konečnom dôsledku opúšťajú územie v dosahu plašiča. Účinnosť prístroja: Počiatočný efekt sa prejavuje v priebehu 10-12 dní a maximálny efekt približne o týždeň neskôr. V tomto období môžeme zaznamenať zvýšenú aktivitu hlodavcov. Je to prirodzený jav, pretože pod vplyvom ultrazvukových signálov vychádzajú zo svojich úkrytov a priestorov. Návod na použitie: Po zapojení prístroja do siete v danej miestnosti začnú prerušovane svietiť farebné kontrolky, ktoré signalizujú prácu plašiča. Prístroj nechajte nepretržite zapnutý. Spotreba elektrickej energie je minimálna. Chráňte prístroj pred priamym slnečným svetlom a vlhkosťou. Plašič zapojte do siete v blízkosti hlavného rozvodu káblov elektrickej inštalácie (zvyčajne sa nachádza na chodbe). Účinnosť plašiča je efektívna iba v budove, kde sa nachádzajú káblové rozvody elektrickej inštalácie. Zariadenie by malo byť umiestnené v tesnej blízkosti hlodavcami zamoreného priestoru. Po zapojení prístroja do siete sa rozsvietia kontrolky a počuť prenikavý zvuk v priebehu niekoľko sekúnd. Je to štartovací test prístroja. Prístroj je možné nastaviť pomocou tlačidla umiestneného na bočnej strane prístroja na tri rozličné pracovné režimy. Po zapojení do zásuvky Tlačidlo na ľavej strane: Režim 1(dole): Prístroj vysiela elektromagnetické impulzy a vysokofrekvenčné zvukové vlny, ktoré sú pre ľudí a väčšinu zvierat nepočuteľné. Režim 2 (hore): Prístroj vysiela elektromagnetické impulzy, vysokofrekvenčné zvukové vlny a zapne svetlo, tieto zvukové vlny sú pre ľudí a väčšinu zvierat nepočuteľné. Blikajúce svetlo spôsobuje medzi hlodavcami paniku. Tlačidlo na pravej strane: Režim 3 (hore): Prístroj vysiela elektromagnetické impulzy a zvukové vlny vysokej aj nízkej frekvencie. Tento režim je vhodný pre opustené priestory. Pri nastavovaní prístroja na požadovaný režim posuňte tlačidlo do jednej z troch polôh. Po posunutí tlačidla prístroj po niekoľkých sekundách začne pracovať v nastavenom režime. Technické parametre: Prúd/Napätie: 220V/50 Hz Spotreba: 7 W Rozsah kmitočtu: Režim 1=20-36 kHz Režim 2= 15-36 kHz Dosah prístroja: 160 m2 Záručný list Na výrobok sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja zákazníkovi. Záruka nebude uznaná v prípade, ak bol výrobok poškodený neodbornou manipuláciou, nevhodným zaobchádzaním alebo nedodržaním pokynov v návode.
73,84 € s DPH/
skladom  (1 ks)

-

+

Hmotnosť
0 kg
Čiarový kód
3800208581533