MENU


Prolectus 6g -proti monilóze, plesni sivej, botrytíde Floraservis
kategória: Fungicídy - proti hubovým chorobám, KÓD: 402075
PROLECTUS Výrobca: SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S, Francúzko Kategória: Fungicídy proti chorobám Fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený proti hubovým chorobám vo viniči, zelenine, jahodách, broskyniach a nektarinkách.

celý popis >

2,09 € s DPH/ks
skladom  (17 ks)

-

+

 Účinná látka: Fenpyrazamine 500 g/kg

 
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
PROLECTUS  je fungicíd určený na ničenie  hubových chorôb viniča (pleseň sivá /Botrytis cinerea/), broskýň, nektariniek (monilióza kôstkovín a moniliové usychanie kvetov a výhonkov /Monilinia fructigena, M. laxa/)  rajčiakov, papriky, baklažánov, jahôd a tekvicovitej zeleniny (pleseň sivá /Botrytis cinerea/). 
 
Má preventívny, kuratívny a translaminárny účinok. Účinná látka fenpyrazamine patrí do chemickej skupiny hydroxyanilidov (SBI trieda III), ktoré inhibujú biosyntézu sterolu v membránach (skupina G3). Inhibuje  rast mycélia a svojimi vlastnosťami zamedzuje tvorbu spór.
 
POKYNY PRE APLIKÁCIU
Všeobecne: prípravok aplikujte preventívne v čase,  keď hrozí riziko infekcie, alebo podľa signalizácie.
 
VINIČ
Aplikujte od rastovej fázy začiatku kvitnutia do fázy mäknutia bobúľ  (BBCH 61-85), max.1 x za sezónu, množstvo vody 10 l / 100 m2.
 
RAJČIAK, TEKVICOVÁ ZELENINA. PAPRIKA, BAKLAŽAN
Aplikujte v skleníkoch od fázy začiatku kvitnutia do rastovej fázy,  keď 70% plodov vykazuje typickú farbu plnej zrelosti  (BBCH 61-87),   množstvo vody 5 – 15 l/100 m2, max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní.
 
JAHODY 
Poľné:
V poľných podmienkach aplikujte  od fázy začiatku kvitnutia (10 % kvetov je otvorených) do rastovej fázy kedy prvé plody majú typickú farbu pre danú odrodu (BBCH 61-85), množstvo vody 5-20 l/100 m2, max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní;
Skleníkové:
V skleníkoch aplikujte od fázy začiatku kvitnutia (10 % kvetov je otvorených) do rastovej fázy hlavného zberu (BBCH 61-87), množstvo vody 5-15 l/100 m2, max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní.
 
 
BROSKYŇA, NEKTARINKA
Proti moníliovému usychaniu kvetov a výhonov (Monilinia laxa) aplikujte prípravok od rastovej fázy začiatku kvitnutia do rastovej fázy konca kvitnutia  (BBCH 61-69). Aplikujte max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní . Množstvo vody 5-15 l/100 m2.
 
Proti monilióze plodov (Monilinia fructigena) – aplikujte od rastovej fázy keď sú plody v polovici konečnej veľkosti do rastovej fázy ovocie zrelé pre zber (BBCH 75-87). Na ochranu ovocia počas skladovania – môže byť prípravok aplikovaný  max. 3 x za sezónu s poslednou aplikáciou 1 deň pred zberom. Interval medzi aplikáciami je 7 dní.
 
Množstvo vody 5 l /1 m výšky koruny/ 100 m2, alebo 5-15 l/100 m2.
 
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem.
 
Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.
 
SKLADOVANIE
Prípravok skladujte pri teplotách od  +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a prázdnych obalov od týchto látok.
 
Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.
 
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku
Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve
Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v %   Dávka do 10L vody / na 100m2       Čakacia lehota v dňoch   Povolené kombinácie a poznámky
vinič pleseň sivá na viniči                                     12 g                                               14 dní                               stolové
vinič pleseň sivá na viniči                                     12 g                                               21 dní                               na víno
broskyne Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín 8 g                                  1 deň
broskyne Moníliová hniloba ovocia                     12 g                                                1 deň
nektarinka Moníliové usychanie kv. a výhon. kôstk.       8 g                                                1 deň
nektarinka Moníliová hniloba ovocia                   12 g                                                1 deň
rajčiak     Pleseň sivá na zelenine                      8-12 g                                         1 deň                               skleníky
tekvicová zelenina Pleseň sivá na zelenine 8-12 g                                                1 deň                               skleníky
paprika         Pleseň sivá na zelenine                 8-12 g                                               1 deň                                skleníky
baklažán Pleseň sivá na zelenine                 8-12 g                                             1 deň                           skleníky
jahody         Botrytída (Sivá hniloba) jahôd        12 g                                                1 deň                                aj skleníky
Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
ks
Čiarový kód
8586002988888