MENU


Ratimor parafínové kocky 10kg vedro,5 g bloky na hraboše, hryzce, myši, potkany
kategória: Proti hlodavcom, KÓD: 4003860
Na hlodavce do vlhka. Bloky 5g. Účinkuje výborne aj na hraboše a hryzce. Účinná látka : 0,05 g/kg antikoagulant bromadiol .99,995 % atraktívneho nástrahového materiálu. CAS : 28772-56-7 IUPAC : 3- (4 bromedifenil - 4 il - 3 hadroxy- 1 fenylpropyl / - 4- hydroxykumarin. Prípravok obsahuje horké činidlo , ktoré pôsobí ako chuťový odpudzovač človeka . Skupenstvo prípravku : parafínová nástraha / RB/ Pozor! Obsahuje antikoagulant bromadiol!

celý popis >

104,16 € s DPH/ks
skladom  (3 ks)

-

+

  Uchovávajte mimo dosah detí a nepoučených osôb.Zákaz používania prípravku vo voľnej prírode tak, aby neohrozila voľne žijúce druhy a životné prostredie. Prípravok nesmie byť použitý inak, ako je uvedené v návode na použitie. Návod na použite / dávkovanie : nástrahy umiestniť do miest / hniezda, cestičky/ , kde sa pohybujú myši a potkany, hraboše a hryzce. Ratimor parafínové bloky sa používajú ako rodenticíd v kanalizačných priestoroch , norách a okolo otvorov vo vlhkých alebo zatopených pivniciach , okolo stavebných otvorov a v rozličných zákutiach a síce pre : hubenie červených potkanov, krýs, v množstve zodpovedajúcemu 20-100 g (4-20 ks bloky / na niekoľko miest hubenie myší domácich : v množstve zodpovedajúcom 10-30 g (2-6 ks bloky na niekoľko miest. Aplikované nástrahy kontrolovať a dopĺňať v miestach ich odberu. Nástrahy umiestniť do neprístupných miest pre deti , domáce zvieratá ,.. (najlepšie do trubiek a podobných skrytých miest ) Ratimor parafínové bloky začnú pôsobiť skoro po požití a hlodavce do niekoľkých dní uhynú , pričom to nespôsobí nedôveru resp. odpor voči návnade , čo umožňuje úplnú deratizáciu. Myši a potkany , ktoré sa otrávia , hoci iba jednou dávkou majú pocit dusenia a usilujú sa dosiahnuť otvorené priestranstvo. Deratizácia pomocou Ratimor parafínových blokov trvá 7 až 10 dní. Skladovanie prípravku : prípravok sa skladuje v pôvodných neporušených obaloch na bezpečnom mieste oddelene od potravín , krmív, hnojív a rôznych aromatických látok vrátane pesticídov, aby nástrahy neprebrali zápach , čím by mohli stratiť svoju atraktivitu pre hlodavce. Nástrahy chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkom.Skladujte pri teplote 5-30 ° C .Likvidácia obalov: prázdne obaly pred likvidáciou znehodnoťte , a potom likvidujte v komunálnom odpade.Bezpečnostné opatrenie: pri práci s nástrahou používajte ochranný odev a gumové rukavice a topánky. Pri práci nie je dovolené jesť, piť a fajčiť. Po práci a pred jedlom sa dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Príznaky otravy: krátko po požití nevoľnosť a zvracanie .Po niekoľkých hodinách až dňoch krvácanie do pokožky a slizníc , tvorba modrín , močenie krvi , krvavá stolica , krvácanie z nosa a ďasien . Prvá pomoc : Po požití prípravku : vypláchnite ústa dôkladne vodou , vypite 0,3 l vlažnej vody a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky : odstrániť zasiahnutý odev, dôkladne sa umyť tečúcou vodou a mydlom. Pro zasiahnutí očí : vyplachovať orúdom tečúcej čistej vody po dobu 5 minút . Pri nadýchaní sa prachu :prerušiť prácu s informáciou o poskytnutej prvej pomoci. Antidotom proti pôsobeniu bromadialonu je vitamín K.Jeho dávku určí vždy lekár. Liečbu postihnutého je možné konzultovať s toxikologickým informačným strediskom : Limbová 5 , 833 05 Bratislava, tel. : 00421 2 54 77 41 66 , fax : 00421 2 54 77 46 05.

Predajná jednotka
ks
Hmotnosť
10 kg
Čiarový kód
3830001599626