MENU


Sanium Ultra 2x5ml - proti cicavým.a žravým škodcom, (pôvodne Decis) Floraservis
kategória: Insekticídy- proti hmyzu na rastlinách, KÓD: 402407
Ochrana okrasných rastlín proti cicavým a žravým škodcom. - kontaktné a rýchle pôsobenie - veľmi dobre účinkuje pri nízkych teplotách Sanium Ultra je postrekový insekticídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej - voda určený na reguláciu výskytu živočíšnych škodcov v záhradníctve. Účinná látka: deltamethrin 15 g/l. Ničí škodcov ako dotykový a požerový jed s významným repelentným účinkom proti celému radu škodcov, hlavne proti voškám a čiatočne ovicídnym účinkom. Nepôsobí na roztoče. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastliny. Účinkuje aj pri nižších teplotách. Pri vysokých aplikačných teplotách (nad 24 °C) sa účinnosť pyrethroidných účinných látok môže znižovať. V týchto prípadoch je vhodné insekticídy s pyrethroidnou účinnou látkou aplikovať po poklese teplôt, obvykle skoro ráno alebo neskôr večer.

celý popis >

2,90 € s DPH/ks
skladom  (320 ks)

-

+

 Deltamethrin, účinná látka prípravku Sanium Ultra, je svetlostabilný syntetický pyrethroid.

Spôsob aplikácie:
 Postrek - zemiak, cibuľa, hrach, jahody, pór, rajčiak, reďkovka, brokolica, karfiol, rúžičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
 Postrek, rosenie - jabloň, ovocné dreviny, vinič

Zemiak a rajčiak:  Proti pásavke zemiakovej ošetrujte podľa signalizácie v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3. V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto prípravky aspoň na jeden rok z používania vynechať. Maximálne 1x za vegetáciu.

Ovocné dreviny: Ošetrujte proti cicavým a žravým škodcom od začiatku ich výskytu. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov. Prípravok pôsobí na kvetovku jabloňovú, piliarky, podkopáčika, obaľovače, húsenice rôznych motýľov, vošky a radu ďalších škodcov. Maximálne 1x za vegetáciu.

Jabloň: Proti obaľovaču jablčnému ošetrujte podľa signalizácie, od začiatku výskytu škodcu, t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov do feromónových lapačov. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov. Maximálne 1x za vegetáciu.

Čerešňa, višňa: Proti vrtivke čerešňovej ošetrujte podľa signalizácie, proti imágam asi tyždeň po začiatku výletu škodcu. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov. Maximálne 1x za vegetáciu.

Vinič:  Proti piliarke repkovej a krytonosom ošetrite v čase výskytu. Prípravok aplikujte podľa signalizácie (viď. jabloň). Ošetrujte na začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice prvej generácie sa obyčajne liahnu v druhej polovici mája, húsenice druhej generácie v druhej polovici júna. Prúd vzduchu s kvapôčkami insekticídu smerujte predovšetkým do zóny kvetenstva viniča. Maximálne 1x za vegetáciu. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov.

Jahoda: Proti kvetovke jahodovej aplikujte pred kvitnutím. Maximálne 1x za vegetáciu.

Reďkovka:  Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov na začiatku liahnutia lariev. Proti krytonosom ošetrujte v čase výskytu škodcu. Maximálne 1x za vegetáciu.

Brokolica, karfiol, rúžičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb: Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov na začiatku liahnutia lariev. Proti krytonosom ošetrujte v čase výskytu škodcu. Maximálne 1x za vegetáciu.

Hrach:  Prípravkom ošetrujte podľa signalizácie. Proti strapkám ošetrujte na začiatku kvitnutia, proti voškám v čase výskytu. Ošetrený hrach nesmie byť skrmovaný! Maximálne 1x za vegetáciu.

Cibuľa, pór:  Proti minérke pórovej ošetrujte v období hromadného rojenia dospelých jedincov až do začiatku liahnutia lariev. Maximálne 1x za vegetáciu.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.


Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve:

Plodina  Škodlivý činiteľ  Koncentrácia v %  Dávka do 10L vody / na 100m2  Čakacia lehota v dňoch  Povolené kombinácie a poznámky

okrasné rastliny Žraví a cicaví škodcovia  3-5 ml 3 dni od začiatku výskytu, aplikovať do stekania 
zemiaky Pásavka zemiaková  3-3,5 ml 14 dní dávka do 4L vody, podľa signalizácie ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3 
rajčiak Pásavka zemiaková  3-3,5 ml 14 dní dávka do 4L vody, podľa signalizácie ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3 
ovocné dreviny Žraví a cicaví škodcovia  3-3,5 ml 28 dní dávka do 10L vody, od začiatku výskytu, aplikovať do stekania 
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia)  6-7 ml 28 dní od začiatku výskytu, aplikovať do stekania 
jablone Obaľovač jablčný (2. generácia)  6-7 ml 28 dní od začiatku výskytu, aplikovať do stekania 
čerešne Vrtivka čerešňová  6-7,5 ml 7 dní podľa signalizácie, aplikovať do stekania 
višne Vrtivka čerešňová  6-7,5 ml 7 dní podľa signalizácie, aplikovať do stekania 
jahody Kvetovka jahodová  5 ml 3 dni dávka do 6L vody, pred kvitnutím 
reďkovka Blyskáčik repkový  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
reďkovka Krytonos repkový  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
reďkovka Krytonos štvorzubý  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
reďkovka Húsenice  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
reďkovka Piliarka repková  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
reďkovka Skočky  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
kapustová zelenina Skočky na hlúbovinách  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
kapustová zelenina Piliarka repková  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
kapustová zelenina Húseničky môr  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
kapustová zelenina Húseničky mlynárika kapustového  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
kapustová zelenina Krytonos repkový  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
kapustová zelenina Krytonos štvorzubý  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
kapustová zelenina Blyskáčik repkový  3-5 ml 7 dní dávka do 4L vody, od začiatku výskytu 
hrach Vošky na strukovinách  3-3,5 ml 7 dní dávka do 4L vody, podľa signalizácie 
hrach Strapky na strukovinách  3-3,5 ml 7 dní dávka do 4L vody, podľa signalizácie 
cibuľa Mínerka pórová  5 ml 10 dní dávka do 4L vody, podľa signalizácie 
pór Mínerka pórová  5 ml 10 dní dávka do 4L vody, podľa signalizácie 
vinič Obaľovače na viniči  6-7,5 ml 21 dní podľa signalizácie, aplikovať do stekania  
Predajná jednotka
ks
Počet v skupine
30ks v kartóne
Čiarový kód
3664715010272