MENU


Stimulátor AS-1 75 g práškový na rezkovanie
kategória: Stimulátory, KÓD: 95600
Prípravok k stimulácii tvorby koreňového systému u bylinných a drevitých odrezkov. Používa sa pre podporenie tvorby kalusu a následne koreňov u drevitých aj bylinných rezkov.

celý popis >

1,51 € s DPH/ks
skladom  (186 ks)

-

+

Stimulátor AS-1.

Kyselina nikotínová 0,06% a kyselina a-naftyloctová 0,072%.
POZOR! Môže ohroziť zdravie po požití. Chrániť pred deťmi. Nesmie byť použitý inak ako je uvedené v návode! Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.

Návod na použitie:
Podľa množstva materiálu určeného na zakoreňovanie sa odsype zodpovedajúce množstvo Stimulátoru do nádobky. Rastlinné odrezky pripravené bežným spôsobom sa vložia spodnou časťou asi 1-2cm do púdru a prebytok sa oklepe späť do nádoby. Takto ošetrené odrezky položíme šikmo do ryhy v rozmnožovacom substráte. Celý rad potom opatrne prihrneme. Odrezky sa nesmú zapichovať, aby sa nezotrel stimulátor.

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci so Stimulátorom AS-1 je treba dodržiavať všeobecné pravidlá osobnej hygieny. Pri práci sa nesmie jesť, piť ani fajčiť. Používajte ochranné gumové rukavice. Po manipulácii s prípravkom si umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
Pri požití podať niekoľko tabliet "čierneho uhlia" a 0,5 L vlažnej vody. Pri zasiahnutí očí vymývať prúdom čistej vody po dobu 10-15 min. Pri styku s pokožkou umyjeme prúdom čistej vody a mydlom. Pri požití a zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladovanie:
V suchu a chlade oddelene od potravín, nápojov a krmív.
Likvidácia obalov a zbytkov: Nepoužiteľný prípravok pridajte do kompostu. Obal vypláchnite a odovzdajte do zberu.

Pôvod:
Česká republika.

Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
1,00
Počet v skupine
20,00
Hmotnosť
0 kg
Čiarový kód
8594008850016