MENU


Test pH vody Ben Test pH 12/18
kategória: Akváriá a teráriá, KÓD: 630132
Test pH vody Ben Test Súprava je určená pre meranie kyslosti a zásaditosti vody v rozmedzí 4,7-7,4 pH. Návod: Priloženú skúmavku naplníme do 3/4 meranou vodou. Pridame 5 klapiek zmesového indikátora z fľaštičky, skúmavku mierne potrepeme a priložíme ju nad farebnú stupnicu na krabičke. Farebné políčko odpovedajúce farbe meranéj vzorky (s uvedenou hodnotou) určuje výsledné pH. Pozor: Pred meraním skúmavku dobre vypláchneme vodou. Upozornenie: P270-Pri používaní tohoto výrobku nejecte, nepite ani nefajčite. P-262-Zabránte styku s očami, kožou alebo odevom. P303+P352 - Pri styku s kožou opláchnite veľkým množstvom vody a mydla. P102-Uchovávajte mimo dosahu detí.
2,75 € s DPH/ks
skladom  (14 ks)

-

+

Predajná jednotka
ks
Hmotnosť
0 kg
Čiarový kód
8592213010294