MENU


Záhradný obrubník hnedý 5bm plast (okraj trávnika)
kategória: Trávne rohože a doplnky, KÓD: 601355
Plastový záhradný obrubník je určený pre široké spektrum využitia hlavne v záhradnej architektúre, kde je ho možno použiť napr. pre oddelenie dvoch od seba rôznych úžitkových plôch.

celý popis >

33,34 € s DPH/sada
skladom  (2 ks)

-

+

Návod na používanie plastového záhradného obrubníku:
                 
Príklady použitia: 
a) zelená trávna plocha –chodník
b) zelená trávna plocha –kvetinovýzáhon
c) zelená trávna plocha –ovocné stromy
d) zelená trávna plocha – zeleninový záhon
e) zelená trávna plocha – okolo plotu
f) zelená trávna plocha – ohraničenie solitérov s násypom  kôry

Výhodou je 4cm pojazdový okraj do strany trávnatej plochy, ktorý umožní kompletné pokosenie trávy záhradnou kosačkou a nie je  potrebné dokosiť  trávu strunovou kosačkou ako u klasického obrubníka. Ďalšia funkcia  je možnosť  skladania obrubníkov za seba až do uhla 90 stupňov na jednu a  45 stupňov na druhú stranu. Týmto spôsobom  je možné vytvoriť akékoľvek obrazce. Túto funkciu zaisťuje diel zvaný kĺb, ktorý sa vkladá vždy ako spojovací diel  medzi jednotlivými obrubníkmi a podľa potreby ho otáčame o 180 stupňov.
 
Záhradný  plastový obrubník
je vyrobený  lisovaním z polypropylénu s ÚV stabilizátorom, je celoročne použiteľný vo vonkajšom prostredí.
Je vyrábaný  v štyroch farebných  prevedeniach: Hnedá, tmavo-zelená, svetlo-zelená a terakota (tehlová).

Balenie:
- 5 m balenie obsahuje:

  • 20 ks rovinných modulov s dĺžkou 25 cm
  • 20 ks kĺbových spojov
  • výška nad zemou je 6cm
  • zuby majú dĺžku 8cm

Predávame len po celých baleniach 5m. Paleta  40 x 5 metrov = 200 metrov.

Príklady inštalácie :
Pre ľahkú  inštaláciu plastového záhradného obrubníka je vhodné napr. rovným rýľom do hĺbky cca 7 cm. Zhotoviť  v trávnej ploche ryhu podľa požadovaného tvaru. Zemina pod obrubníkom musí byť očistená a bez burín.

Pomocou  zasunutia rovinného modulu do zúbkov kĺbového spoja  je možné  zvoliť vhodný tvar, ktorý je následne možné  vložiť  do pripravenej  ryhy v trávnej  ploche. Záhradný plastový obrubník umožňuje vytvárať rôzne  oblúky, a to v oboch  smeroch osi až do 360°. Pri zhotovovaní  tvaru vpravo od osi  obrubníku je rovinná plocha zasunutá do kĺbového spoja. V prípade požiadavky  na oblúk vľavo od osi  je potreba kĺbový spoj otočiť o 180°
 

Po týchto stavebno-inštalačných úkonoch je plastový obrubník pripravený  k používaniu.

Upozornenie:
1) Plastový záhradný  obrubník je vhodné inštalovať  na rovné  plochy a plochy s menšou nerovnosťou  terénu. Pri  väčších nerovnostiach môže byť  narušená jeho správna funkcia. (Môže napr. dochádzať  k vysunutiu  rovinnej  plochy zo zúbkov kĺbového spoja).
2) Pri inštalácii  obrubníku dbáme na to, aby na zúbky kĺbového spoja  nebo l vyvíjaný enormný tlak, ktorý by ich mohol poškodiť  alebo  vylomiť.
3) Pred inštaláciou obrubníku je vhodné prípadné nerovnosti terénu vyrovnať , aby kĺbové spoje a celok dosadal plynulo  na rovinu trávnej plochy.
4) Pri inštalácii  obrubníku nie  je vhodné na jeho hornú  plochu neúmerným spôsobom vyvíjať  tlak napr. kladivom apod. (prípadne použite gumové kladivo). Môže dôjsť  k narušeniu  (prerazeniu) hornej časti obrubníku alebo narušeniu  kĺbového spoja a tým k vytvoreniu  ostrých hrán, ktoré môžu spôsobiť zranenie. Taký poškodený diel  je nutné  bezpodmienečne vymeniť!
5) Pre  inštaláciu  obrubníku je vhodné vybrať  trávne  plochy, pod ktorými nie je napr. . štrkový podklad v hĺbke menšej  ako  10 cm. V opačnom prípade môžu  nastať  problémy pri  jeho inštalácii  a správnej  funkcii.  V tomto prípade je vhodné vytvoriť  pod obrubník poddajné lôžko okruhliakov a kameňov  väčších než 2,5 cm.

Prajeme Vám hodne príjemných chvíľ  pri využití plastového záhradného obrubníku i údržbe trávneho porastu Vašich okrasných záhrad.

Predajná jednotka
sada
Skladová jednotka
1,00
Počet v skupine
40,00
Hmotnosť
2.7 kg